MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ SẢN PHẨM

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ SẢN PHẨM Kẹo sâm Hamer có lừa đảo không? Kẹo Hamer không hề lừa đảo người tiêu dùng, đây là trò chơi xấu của đối thủ cạnh tranh, họ vào các diễn đàn tạo nick ảo và đi nói xấu sản phẩm khác.

Read more...